Utbyggnad av Eda Supermarket

Nu har utbyggnaden av Eda Supermarket startat.

Arbetet med utbyggnaden av Eda Supermarket, har så smått kommit igång, Rivning av 3  fastighetr är klart. Ytan för parkeringsplater är påbörjad, vegitation har schaktats bort. 

Manskapsbodar och lagringsplats håller på att ställas iordning, schaktning på ytan där utbyggnaden av butik ska ske har påbörjats.

2019-07-26 07:51