Fastighetskötsel

Vi ansvarar för skötsel av många, stora anläggningar och utomhusmiljöer.

Med lång erfarenhet av branschen är vi övertygade om att en väl utformad och välskött utemiljö får människor att trivas.

Våra duktiga medarbetare utbildas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna tillgodose våra kunders önskemål. Viktigt hos oss är också vår maskinpark. Därför håller vi oss med moderna och ändamålsenliga maskiner.

För att kunna erbjuda dig som kund en helhetslösning har HÖGAB en anställd snickare som kan hjälpa till med allt från mindre ut och tillbyggnader till byggnation av skärmtak, reparationer mm .

Snöröjning

Snöröjning

Snöröjning är en viktig samhällsfunktion och varje vinter utför vi olika typer av snöröjning och halkbekämpning på många olika platser. Gator, vägar, p-platser, skolor, i princip på alla ställen där snön faller.

Erfaren personal med moderna maskiner gör att vi, förutom en kort inställelsetid, utför uppdraget med största möjliga effekt.

Det kan handla om att veta exakt när man skall halkbekämpa till när borttransportering av snömassor bör ske, allt för att trafiken skall flyta normalt.

Som beställare bestämmer du vilken nivå du vill ha på snöröjning och halkbekämpning och kan känna dig trygg med att tillgängligheten alltid är styrande för våra tjänster.

Grävarbeten

Grävarbeten


Vi har grävmaskiner i olika storlekar som passar alla typer av gräv och markarbeten.

Vi har grävmaskiner på gummilarver som lämpar sej för större dräneringsarbeten och anläggning av trädgårdar.

Vi utför grävarbeten för privatpersoner, företag och myndigheter. Flexibla lösningar, yrkesskicklig personal och snabb service är fördelar som du får från oss.

Vi har lång erfarenhet av att göra grunder till villor, industrifastigheter och utbyggen. Till husgrunder gör vi kompletta grävarbeten.

Vi gräver och kopplar in både kommunala och enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Stenläggning

Stenläggning

Ett bra hus blir ännu bättre om utemiljön har en personlig prägel: en inbjudande gångväg, stödmurar runt blomstertäppan och andra talande detaljer.

Vi anlägger parker, lekplatser och alla slags utemiljöer för kommuner och företag, men naturligtvis äen för privatpersoner. Vi tar gärna fram kompletta lösningar för olika utemiljöer.

Högab har en egen maskinpark för att kunna planera en tomt – oftast i samband med en nybyggnation eller en renovering. Du kan få hjälp med att bygga murar, trappor, stenpartier och gångar. Stensättning som kan göra din trädgård både attraktiv och annorlunda, men även marksten och natursten till din uteplats och garageuppfart.

Lyft

Lyft och Transport

Högab erbjuder både lyft och transport till de kunder som efterfrågar en problemfri helhetslösning. Vår kundkrets har en stor bredd och innefattar allt från ledande företag till privatpersoner.

Trädfällning

Trädfällning

Fällning av träd innebär att mycket stora krafter sätts i rörelse. Det är viktigt att ha förståelse för hur träden fungerar och reagerar när man sätter sågen i dem. Säkerheten går alltid först vid trädfällning.

Grönyteskötsel

Grönyteskötsel

Vi ansvarar för skötsel av många, stora anläggningar och utomhusmiljöer.

HÖGAB sköter och förvaltar grönytor med fokus på trivsel och funktionalitet för många företag och offentlig sektor.

I skötseln ingår bland annat gräsklippning, lövkrattning, beskärning av buskar, ogräsrensning, häckklippning och nyplantering av träd, buskar och rabatter.
Vi har klippare som passar från den lilla gräsmattan till den stora fotbollsplanen. Vi klipper allt från gräsmattor till åkermark.  

Renhållning

Sand från halkbekämpning är bara en del av allt som samlas på vägar, gator och torg, men lika viktig är underhållssopningen, där löv, papper och annat skräp undanröjs.

HÖGAB kan hjälpa er med renhållning av gång och cykelvägar, vägbanor, parkeringsplatser, torgytor, industrilokaler, garage, butiksentréer mm.

Vi har maskiner och tillbehör för alla typer av ytor men skulle det mot all förmodan vara för trångt för våra maskiner tar vi till manuell sopning med piassavakvast.
Dränering

Dränering

Betydelsen av en välfungerande dränering har ökat i takt med den allt intensivare nederbörden. Med dränering avses uppsamling och avledning av grundvatten.

Om ert hus inte är omdränerat de senaste 25-30 åren så är sannolikheten stor att behovet finns. Många väljer att göra omdräneringen i förebyggande syfte vid t.ex. ombyggnader eller plattläggning.

Om vi utför arbetet åt er kan vi lämna ett fast pris eller även göra det på löpande kostnad.

Vi använder oss av smidiga grävmaskiner på larvfötter för att minimera uppkomsten av spår i din trädgård.

Du vet väl att du kan dränera husgrunden året runt?Stängsel och staket

Stängsel och Staket

Oavsett om du önskar ett dekorativt stängsel eller om trädgården behöver skydd mot vind eller nyfikna blickar, har vi ett stängsel som passar dina behov.

Stäng objudna gäster ute!
Ett stängsel eller ett staket runt din fastighet håller många objudna gäster borta. Vi monterar nya stängsel och staket.

Vi har under många år monterat stängsel för alla förhållanden och smakriktningar. Från enkla lösningar till specialutformade stängsel. Stängsel för dagis, skolor, industrier sport- och fritidsanläggningar, lantbruk och trädgård.

Vi kan också montera säkerhetsinhägnader till industrin och inhägnader för offentliga institutioner.

.

Rivning

Rivning och Sanering

HÖGAB kan hjälpa till med att nedmontera byggnader. Det finns flera anledningar till att man river en byggnad. Den kan till exempel vara gammal och fallfärdig, med hög rasrisk, eller det ska beredas plats för något annat på marken där byggnaden står.